Hakkımızda

KURULUŞ AMACIMIZ

  • Gastronomi, kültür, gastronomi turizminin ekonomik bünyemize en yararlı bir sektör haline getirilmesi için hizmetlerde bulunmak.
  • Coğrafi işaretle tescillenmiş ürünlerimizin tanıtılmasina aracılık etmek,
  • Yöresel mutfak, Türk Mutfağı, Osmanlı Saray Mutfağını araştırmak, mutfak kültürümüzü ve ürünlerimizin gelişmesini, tanıtılmasını sağlayan, yurt içinde ve yurt dışında gastronomi turları ve organizasyonları tertiplemek veya tertiplenen bu etkinliklerde aktif rol almak, yasalara uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
  • Kültürel mirasımıza sahip çıkmak, kadim değerlerimizi genç nesile aktarmak, amacı ile kurulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

  • Coğrafi̇ i̇şaretle tesci̇llenmi̇ş ürünleri̇ önce ülkemi̇zde, sonra dünyada tanıtmak.
  • Yeni̇ yeti̇şen nesli̇n, yerli̇ mallarımızı öğrenerek yeti̇şmesi̇ni̇ sağlamak, bu ürünleri̇ tanımasına, beni̇msemesi̇ne ve sahi̇plenmesi̇ne aracılık etmek.
  • İlkokul çağındaki çocuklarımızın, sağlıklı ve doğal ürünlerle beslenmeye teşvi̇k etmek! ( fastfood alışkanlığının önüne geçebi̇lmek )
  • Küçük üreti̇ci̇yi̇ desteklemek, üretti̇ği̇ malin, dünyada bi̇li̇ni̇rli̇ği̇ni̇ sağlamak, kendi̇ yöresi̇nde eko turi̇zmi̇ni̇n başlamasına vesi̇le olmak,
  • Türki̇ye geneli̇nde, i̇lkokullar ve meslek tekni̇k li̇seleri̇ i̇le, bulundukları yöreni̇n tesci̇lli̇ ürünleri̇ni̇ kullanarak mutfak atölyeleri̇ düzenlemek.